T̀M THÂN NHÂN

HOME
HOI CUU QUAN NHAN
QUOC HAN 30 THANG 4
L- LAC & THONG-BAO/LINK
TIM THAN NHAN
THO-VAN HOI-KY

LIÊN LAC & THÔNG BÁO/LINK

THỂ THEO LỜI YÊU CẦU CỦA MỘT SỐ CHIẾN HỮU VÀ GIA Đ̀NH, CHÚNG TÔI XIN MỞ MỤC T̀M THÂN NHÂN VÀ CHIẾN HỮU BỊ THẤT LẠC KỂ TỪ SAU THÁNG 4 ĐEN 1975. MỌI LIÊN LẠC XIN GỬI VỀ EMAIL: sudoan9bb@yahoo.com VÀ ĐIỆN THOẠI: 703-992-9608 (Xin để lại message). TRÂN TRỌNG.

Trong thời gian qua, website Sư Đoàn 9BB đă nhận được tin nhắn t́m thân nhân của một số quư bạn và đă trả lời như về trường họp t́m kiếm tung tích Trung Tá Phan Thế Thường, các Thiếu Tá Mai Ḥa Hoa, Thiếu Tá Nguyễn Huỳnh Thiện thuộc Trung Đoàn 15 BB cùng một số trường hợp khác. Rất tiếc là chúng tôi mặc dù đă cố gắng nhưng không biết được tin tức của các vị trên, có thể là đă mất tích trên đường vượt biên t́m tự do. Ngoài ra chúng tôi cũng rất lấy làm vui là đă thành công t́m người như trường hợp giúp người con đă t́m ra cha là Thượng Sĩ Nguyễn Văn Nghị, thuộc Ban 4 Trung Đoàn 15 sau hơn 40 năm tuyệt vọng xa cách. Hôm nay chúng tôi hy vọng nhận được thêm tin nhắn t́m thân nhân của quư CH cùng gia đ́nh. Xin quư vị mạnh dạn gửi email hoặc gọi cho chúng tôi theo email và số phone trên đây.

1. Phu Nguyễn ( không cho chi tiết liên lạc): Nhắn trên youtube t́m Thượng Sĩ Nguyễn Văn Năm thuộc Ban Quân Báo Tiểu Đoàn 1/15.

Enter supporting content here