HOME
HOI CUU QUAN NHAN
QUOC HAN 30 THANG 4
L- LAC & THONG-BAO/LINK
TIM THAN NHAN
THO-VAN HOI-KY

Sau thời gian dài trên 10 năm, cuối cùng th́ bài Sư Đoàn hành khúc đă được phục hồi với 90% như ư nhạc nguyên thuỷ. Chúng tôi xin hân hoan thông báo cùng quư CH khắp nơi và vào trang nhà của LH Cựu Chiến Hoa Thịnh Đốn dưới đây để nghe và thấy được bài hành khúc này.  Đặc biệt hơn nữa bài hành khúc đă được tŕnh bày trong kỳ hội ngộ tháng 8 năm 2015 vừa qua tại Virginia. Xin trân trọng và chân thành đa tạ công tŕnh của bạn Việt Long và anh Trọng Minh trong việc kư âm lại nốt nhạc và hoà âm với kỹ thuật mới.

       

     

 

BÀI HÙNG CA TÊN THÉP

 

            Sư Đoàn 9 Bộ Binh đă có một bài hành khúc, sáng tác năm 1970, nhạc của Hoàng Giáp, nguyên là Trung Úy, nhạc đoàn trưởng Nhạc- Đoàn 9, dựa trên lời thơ của Nguyễn Phước Lộc, nguyên Trung Tá, Trưởng Pḥng Tâm Lư Chiến SĐ9BB. Bản nhạc Sư Đoàn 9BB hành khúc này đă được phổ biến rộng răi trên các số Đặc-san Long-Phi của Sư Đoàn và đă được ban hợp ca Đài Tiếng Nói Quân Đội tŕnh bày và hoà âm, đồng thời cũng được Sư Đoàn dùng để mở đầu cho chương tŕnh Phát H́nh và Phát Thanh của Chương Tŕnh Mũi Tên Thép tại Cần-Thơ trước ngày mất nước.

            Tuy nhiên, từ đó đến nay trải qua thời gian dài ba chục năm, bài hành khúc đă thất lạc và ngay người khai sinh đặt lời cho nó cũng không c̣n nhớ. Chúng tôi cố sao lục lại trí nhớ nhưng cũng chỉ nhớ được hai câu đầu như dưới đây. Do đó đă phải viết thêm lời khác trong phần c̣n lại. Tuy nhiên bài thơ này cũng vẫn dựa trên Ư nhạc nguyên thuỷ của Hoàng Giáp và *hai câu thơ mở đầu  mượn lời của cựu TrTá Nguyễn Phước Lộc. Chúng tôi kêu gọi chiến hữu hoặc thân hữu nào c̣n nhớ hết lời hoặc c̣n giữ được bài Sư Đoàn 9 Bộ Binh Hành Khúc nói trên, xin liên lạc với chúng tôi hoặc chiến hữu hoặc thân hữu nào có tài phổ nhạc lại bài Hùng Ca Tên Thép dưới  đây để làm lời hai cho bài hành khúc của Sư đoàn 9 Bộ Binh. Chúng tôi xin hậu tạ.

(SD9BB Website)

 

 

 

Khét tiếng vang lừng Sư Đoàn Tên Thép

Chiến đấu oai hùng bảo vệ non sông *

Quê hương Quang Trung đoàn quân xuất phát

Về miền  đồng bằng bát ngát Cửu Long

                                                                       

Thép súng căm hờn diệt loài cuồng khấu

Bao tháng năm dài b́nh định gian nan

Kiên Lương, Hà Tiên, Núi Cấm, Núi Đá

Hựu Thành, Tiểu Cần, Long Thới… giặc tan

                                                                       

Ba Thu lừng danh đoàn quânTỐC THẮNG

Mỏ Vẹt là mồ chôn xác Cộng nô

Biên cương Việt Nam nhà ta giữ vững

Cơi bờ láng giềng từ đó tự do

 

Mo So nh́n qua Ḥn Me, Ḥn Sóc

Tháp Mười ngụt trời lửa đốt loài gian

Vĩnh Long toàn quân, toàn  dân giữ đất

Chương Thiện, Định Tường, Mộc Hoá, Mỹ An…

 

Chiến đâ'u trên đường mười ba anh dũng

Vai sánh vai cùng quân bạn xông lên

Sa-Cam, B́nh-Long c̣n in chiến tích

Ôm hận ngàn đời quân bắc Cộng điên

 

Chiến thắng huy hoàng đi vào quân sử                             

Ta quyết một ḷng Bắc phạt năm xưa

Thăng Long vàng bay cờ cao chính nghĩa

Rực rỡ quân kỳ TỐC CHIẾN thêm tươi

 

 

Chiến đấu đến cùng dù ḿnh phải chết

Đem máu xương này trả nợ quê hương

Mai đây dẹp xong loài quân bán nước

Ta lại trở về trong khúc Hoàn Ca

 

Nguyễn Phùng

Enter content here

Enter supporting content here