Make your own free website on Tripod.com
HOME
HOI CUU QUAN NHAN
QUOC HAN 30 THANG 4
L- LAC & THONG-BAO/LINK
THO-VAN HOI-KY

TÁC GIẢ - TÁC PHẨM

Với mục đích phát huy tinh thần văn học nghệ thuật và nêu cao tinh thần tranh đấu  tự do  dân chủ cho một quê hương Việt Nam không Cộng sản, Website Sư Đoàn 9 Bộ Binh xin được mở thêm mục Tác Giả và Tác phẩm để giới thiệu những cây viết từng phục vụ trong Sư Đoàn 9 Bộ Binh trước đâỵ .

UYÊN SƠN

NGUYỄN KIM SƠN

CÁI CHẾT CỦA MỘT D̉NG SÔNG.

Sinh quán: Điều Hoà – Mỹ Tho

Cựu học sinh Nguyễn Đ́nh Chiểu

Khoá 17 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức

Căn Bản Sĩ Quan Pháo Binh

Tu nghiệp Sĩ Quan cấp

Pháo Đội Pháo Dội Trưởng Tiểu Đoàn 92 Pháo Binh SĐ9BB

Pháo Binh Cao Cấp.

Cái Chết Của Một Ḍng Sông là tập truyện đầu tay, tác giả tự xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2009. Tŕnh bày b́a: Nguyễn Đức Huy gồm 17 truyện ngắn và một số bài thơ Sách dày 260 trang. Ấn phí 15 Mỹ kim

email:uyenson@hotmail.com

 

QUÁCH NGỌC VÂN, bút hiệu ANH VÂN.(1938-2010) nguyên quán Bạc- Liêu, khoá 25 Thủ Đức. Trung Úy, Trung Đoàn 16, SĐ9 Bộ Binh. Giáo chức biệt phái. Từ trần ngày 31 tháng 7 năm 2010, tại California.. Tác giả nhiều tác phẩm:

 Tp Truyn:Ác Mộng Đêm Dài (bộ 2 quyển),Trái Đắng, Lưới T́nh, Biển T́nh, Tiểu Phượng…

4000namchenlancover.jpg

  SÁCH MỚI

 

Bạn đă đọc  Ông Tướng Sang Sông trước đây.

Không thể không t́m đọc, để thấy những lấn chen

giửa cảnh đời hư thực

 

BỐN NGÀN NĂM CHEN LẤN

Tập truyện của HOÀI ZIANG DUY

B́a : tranh Nguyên Khai

Tŕnh bày: Trần hoài Thư

 

Sách dày gần 300 trang, Thư ấn Quán xuất bản,

giá 15 mỹ kim ( luôn cước phí)

Chi phiếu xin đề:

Binh Do

4466 Limelight  ct

Annandale VA 22003

Email: hoaizduy@yahoo.com

buithanhtien.jpg


           


            Bùi Thanh Tiên là tên thật và cũng là bút hiệu cuả nhà thơ quân đội, sinh quán tại Châu Đốc, khoá 19 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Ra trường phục vụ tại Trung đoàn 14 và 15 bộ binh, rồi Trung Tâm Hành quân Sư Đoàn 9 Bộ Binh, thời gian các năm 1965- 1966 trước khi được thuyên chuyển về Sài G̣n.


            Bùi Thanh Tiên có hai tác phẩm là TRĂNG NHỚ ĐÊM RẰM và GIẤC MƠ ĐỜỊ


 


            TRĂNG NHỚ ĐÊM RẰM là tập thơ thứ nhất của Bùi Thanh Tiên gồm 64 bài thơ ngắn gôm đủ các thể loại mo tả về t́nh đôi lứa, t́nh quê hương, đời và đạọ Sách dày 74 trang do nhà Cỏ Thơm xuất bản năm 2000, tưa Lưu Nguyễn Đạt, tranh bià Lê Văn Laị Phụ bản Vũ Hối, Minh Hoàng và Lê Văn Laị Ấ phí 10 mỹ-kim.


            Tập thơ thứ hai của Bùi Thanh Tiên là GIẤC MƠ ĐỜI, dày 124 trang cũng bao gồm nhiều thể loại và nôi dung thơ khác nhau như tập trên, do Lien Hoa xuất bản năm 2002. Tựa Ngô Tằng Giao, bạt Hồ Trường An, Tranh Bià Đinh Cường, Phụ bản Đinh Cường,Minh Hoàng, Lê Văn Laị Tŕnh bày Phượng Hồ. Ấn phí 15 mỹ kim. H́nh thức trang nhă và nội dung phong phú. Đọc thơ Bùi Thanh Tiên, chúng ta thấy một h́nh ảnh của người đang cố t́m nẻo tu tĩnh để thoát ṿng tục lụy:


Ngày xưa mặc áo "trây di"


Giờ này tóc bạc c̣n ǵ mà ham


Tâm thành bên chiếc áo lam


Giang hồ dừng bước mê man kiếp người...!


"Một Giấc Phù Du" trang 14 Giấc Mơ Đời


 


Quí chiến hữu muốn t́m đọc hai thi phẩm trên, xin liên lạc tác giả: Bùi Thanh Tiên. 3423 Spring lane #202. Falls Church, VA 22041.


e-mail:tientbui@yahoo.com


 


             Người thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu là Hoài Ziang Duy, tác giả  tập truyện ngắn ÔNG TƯỚNG SANG SÔNG, cũng có sinh quán tại Châu Đốc, từng phục vụ tại Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 15 thuộc Sư Đoàn 9 Bộ Binh từ những năm 1969 đến 1975. Đă từng tham gia trận chiến An Lộc, bi thương 4 lần. Tù cải tạo 6 năm. Sách gồm 13 truyên ngắn, dày 180 trang. Tựa của nhà văn Xuân Vũ, lời bạt Phạm Thăng, tranh b́a Nguyễn Quốc Tuấn. Phụ bản Đinh Cường, Nguyễn Quốc Tuân. Tŕnh bày Nghiêu Minh. Tổng Phát Hành AlPha, Virginia năm 1999. Giá bán 10 mỹ kim. Sách đă được giới thiệu và tặng đến một số các chiến hữu SD9BB trong kỳ hội ngộ 13 tháng 3 2005 vừa qua. Quí vị và các chiến hữu muốn t́m đọc xin kiên lạc về Hoài Ziang Duy ở địa chỉ 4466 Limelight Ct, Annandale, VA 22003. Dien thoai: (703) 658-4457. E-mail:hoaizduy@yahoo.com

hzd.jpg
Hoa`i Ziang Duy va` phu nha^n

ongtuongss.jpg

Website Sư Đoàn 9 Bộ Binh vừa nhận được tập thơ Lối Đi Dưới Lá Đời Thà như Mưa của tác giả Hoài Ziang Duy, một chiến hữu thuộc SD9BB gửi tặng. Sách dày 90 trang gồm trên năm chục bài thơ đủ thể loại mà theo tác giả th́ đă làm từ thuở mới biết làm thơ yêu em, và bây giờ cho ấn hành để dành tặng anh em và thân hữu. Sách in khổ nhỏ, tŕnh bày trang nhă, giấy trắng tốt, tranh b́a Nguyễn Quốc Tuấn, b́a và layout Nghiêu Minh, nhà xuất bản thân hữu 2007, không đề giá bán. Website SD9BB xin cám ơn tác giả và xin giới thiệu cùng qúi vị và các chiến hữu. Quí vị và các chiến hữu có thể liên lạc với tác giả Hoài Ziang Duy, 4466 Limelight Ct, Annandale, Virginia 22003, Email hoaizduy@yahoo.com

 

Xin trích một đoạn tiêu biểu trong ba`i thơ được lấy làm tựa đề cho toàn tập thơ:

Dấu sao hương lửa ngọc ngà

Lối đi dưới lá đời thà như mưa

Ngủ đi em mộng cho vừa

Hôn đời nhau ngọt nồng thưa dạt dào

LDLĐTNM,tr 53